Kalite Politikası

BİRLİK Beton Beton Ürünleri Üretim ve Uygulama Sanayi ; sektöründe lider olabilmek için müşterilerinin ihtiyaç ve şartlarını karşılamayı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamayı taahhüt eder. Bu taahhüdümüz tüm süreçlerimizde sürekli gelişmeyi hedef alan yönetim anlayışımızın etkin uygulaması ile gerçekleşecektir. Süreçlerimizin gelişimi, süreç ölçüm sonuçlarının sürekli iyileşmesi ile izlenecektir. Tüm çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve memnuniyeti hedeflerimize ulaşmak için kesin koşulumuzdur.

Yasa ve mevzuat ile ilgili şartların yerine getirilmesi Kalite Yönetim Sistemimizin bir parçasıdır.

Toplam kalite yönetim anlayışına ulaşabilmek için BİRLİK Beton Beton ürünleri üretim ve uygulama sanayi ; ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Standardınınve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi gereklerini yerine getirmeyi ve etkilerini sürekli geliştirmeyi hedefler.

Birlik Beton çalışanları, içinde bulunduğumuz doğanın sadece bizlere ait olmadığının bilinci ile bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefler ve bunun içi yoğun bir çaba sarf eder.

ISO 9001:2000 (KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ)

ISO 9001 Standardı nedir? ISO9001, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) Kalite Yönetimi ve Kalite Güvence Sistemi Teknik Komitesi tarafından geliştirilen uluslararası bir belgelendirme standardıdır. ISO9001 Standardı organizasyonların kalite sistemlerinin ISO Standard Prosedürleri’ne uygun olarak degerlendirilmesini ve ürün veya hizmetin kalitesinin hem organizasyon hem de organizasyonun müşterileri ve tedarikçileri açısından en iyi hale getirilmesini sağlar. Detaylı bilgi için tıklayın

ISO9001 Kalite Yönetimi Belgesi Faydaları
– Gelişen rekabet gücü
– Entegre Yönetim Sistemleri
– Artan etkinlik ve verim
– Artan güvenilirlik
– Artan müşteri memnuniyeti
– Uygunsuzluk ve temel hataların ortadan kaldırılması

ISO 14001:2004 (ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI)

ISO 14000 Çevre Yönetim Standardı Nedir? ISO14000 serisi ISO Standard Geliştirme Komitesi TC207 tarafından geliştirilmiş bir Çevre Yönetim Standardı’dır. Kuruluşların çevresel etkilerin önceliğini tespit ederek bu etkileri yönetmeleri ve kontrol etmeleri konusunda kaynak niteliğindedir. Çevresel duyarlılıgın giderek arttığı günümüzde firmalar çevresel yükümlülüklerinin bilincine varmaya başlamışlardır. Etkili bir Çevre Yönetimi Sistemi çevresel yükümlülüklerin ve atıkların azaltılmasını, iş veriminin arttırılmasını, maliyetlerin azaltılmasını sağlar. Detaylı bilgi için tıklayın

ISO14001 Çevre Yönetimi Belgesi Faydaları
– Uluslararası ticarette rekabet edebilirligin artması,
– Proses veriminin artması,
– Uygunsuzlukların ve risklerin önlenmesi,
– Hammadde ve enerji kullanımındaki azalma ve atık giderim maliyetlerindeki düşüşle beraber toplam maliyetin azalması,
– Yasal gerekliliklerle uyum.

TSE BELGESİ

Bu uygulama belli plan ve programlar dahilinde emek, zaman ve hammadde masrafını azaltarak, kayıp ve artık maddeleri asgari düzeyde tutup, üretimde en uygun kalitenin sağlandığını belgeler. Detaylı bilgi için tıklayın

ƒ